Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


tryb_scigania_wykroczen_na_podstawie_art._51_ustawy_kodeks_wykroczen

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

tryb_scigania_wykroczen_na_podstawie_art._51_ustawy_kodeks_wykroczen [2014/08/20 10:24] (aktualna)
Grzegorz Kleina utworzono
Linia 1: Linia 1:
 +====== Tryb ścigania wykroczeń na podstawie art. 51 ustawy Kodeks wykroczeń ======
 +
 +
 +Ściganie sprawcy wykroczenia,​ podobnie jak sprawcy przestępstwa,​ następuje z urzędu lub na wniosek pokrzywdzonego,​ w tym ostatnim wypadku, jeżeli konkretny przepis ustawy tak stanowi. Wskazać należy, że ściganie sprawców czynów z art. 51 Kodeksu wykroczeń **nie jest uzależnione od wniosku osób pokrzywdzonych lub ustalenia czy występują jakiekolwiek osoby pokrzywdzone działaniem opisanym w wymienionym przepisie**. Organy uprawnione do prowadzenia czynności wyjaśniających i występowania w roli oskarżyciela publicznego,​ a także prowadzenia postępowania mandatowego,​ podejmują w tym zakresie działania z urzędu, co oczywiście nie wyklucza podjęcia tych czynności na podstawie zawiadomienia złożonego przez pokrzywdzonego lub inną osobę.
 +
 +Możliwości prawne ścigania wykroczeń z art. 51 Kodeksu wykroczeń nie są … ograniczone żadnym przepisem i organy porządku publicznego,​ zwłaszcza policja i straż miejska, powinny interweniować w każdej sprawie, gdy nastąpiło zakłócenie spokoju lub porządku publicznego czy też wywołane zostało zgorszenie. Wskazać należy, że wykroczenie z art. 51 K.w. jest wykroczeniem **skutkowym**¹. Dla przyjęcia odpowiedzialności sprawcy wykroczenia z art. 51 K.w. wymagane jest zatem, aby jego czyn pociągnął za sobą przewidziany w tym przepisie skutek. Skutek ten musi dotknąć przynajmniej jedną osobę, która otrzymuje status osoby pokrzywdzonej i zobowiązana jest złożyć zeznania przed odpowiednim organem.
 +
 +… nie jest możliwe wprowadzenie do Kodeksu wykroczeń instytucji tzw. świadka anonimowego (incognito),​ uregulowanej w art. 184 Kodeksu postępowania karnego, albowiem przepis ten stanowi wyjątek od zagwarantowanego w art. 42 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej prawa do obrony, i ma zastosowanie jedynie wtedy, gdy zachodzi uzasadniona obawa niebezpieczeństwa dla życia, zdrowia, wolności albo mienia w znacznych rozmiarach świadka lub osoby dla niego najbliższej. Ustanawianie zatem dalszych prawnych wyjątków od zagwarantowanych Konstytucją praw nie jest możliwe, a ponadto nie jest konieczne, zwłaszcza gdy weźmie się pod uwagę, że wykroczenia są czynami o mniejszym od przestępstw zagrożeniu dla porządku prawnego.
 +
 +Należy jednak podkreślić,​ że ustawodawca w art. 57 § 4 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia przewidział możliwość przekazania listy ujawnionych osób pokrzywdzonych i świadków jedynie do wiadomości sądu, co w odniesieniu do wykroczeń w wystarczający,​ jak się wydaje sposób chroni dane osobowe tych osób przed ujawnieniem osobom nieuprawnionym.
 +
 +
 +Źródło:
 +Odpowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości - z upoważnienia ministra - na interpelację nr 7916 , Warszawa, dnia 31 maja 2007 r.
 +
 +¹Z wykroczeniem **skutkowym** (materialnym) mamy do czynienia wówczas, gdy w następstwie czynu sprawcy następuje ściśle przez ustawę określona zmiana w świecie zewnętrznym. Tego rodzaju wykroczenia mogą być po¬pełnione zarówno przez 
 +działanie jak i zaniechanie zaniechanie działania. ​
  
tryb_scigania_wykroczen_na_podstawie_art._51_ustawy_kodeks_wykroczen.txt · ostatnio zmienione: 2014/08/20 10:24 przez Grzegorz Kleina