Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


Pasek boczny

Herb Miasta Łeby

  • Nazewnictwo obiektów geograficznych znajdujących się na terenie miasta
  • położenie,
  • powierzchnia,
  • liczba mieszkańców,
  • ruch naturalny ludności,
  • saldo migracji,
  • Statut Gminy Miejskiej Łeba.
  • warunki meteorologiczne,
  • zasoby wodne,
  • stan sanitarny kąpieliska morskiego,
  • źródła zanieczyszczeń wód powierzchniowych i oczyszczanie ścieków,
  • jakość powietrza atmosferycznego,
  • klimat akustyczny,
  • promieniowanie elektromagnetyczne,
  • prawo ochrony środowiska w gminie.
  • waloryzacja przyrodnicza i inne opracowania
  • stan ochrony przyrody i krajobrazu,
  • Słowiński Park Narodowy,
  • rezerwat „Mierzeja Sarbska”,
  • obszary „Natura 2000”,
  • ochrona wybrzeża.
  • studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
  • plany miejscowe,
  • studium programowo-przestrzenne uzdrowiska Łeba,
  • inne opracowania do celów planistycznych.
  • stan rozwoju układu telekomunikacyjnego,
  • stan rozwoju układu komunikacyjnego,
  • stan rozwoju sieci energetycznych,
  • stan zaopatrzenia w gaz,
  • stan rozwoju sieci wodociągowo - kanalizacyjnej,
  • sposób odprowadzenia i oczyszczania ścieków,
  • sposób rozwiązywania problemu odpadów.
  • bogactwa naturalne,
  • turystyka,
  • rybołówstwo,
  • przemysł,
  • handel i usługi,
  • komunikacja,
  • rolnictwo,
  • leśnictwo,
  • rynek pracy i struktura zatrudnienia.
  • instytucje oświaty i wychowania,
  • instytucje kulturalne,
  • rozrywka,
  • sport i rekreacja,
  • ochrona zdrowia,
  • bezpieczeństwo publiczne,
  • organizacje pozarządowe,
  • zasoby mieszkaniowe
 • strategie rozwoju gminy
 • strategie rozwoju powiatu
 • strategie wojewódzkie
 • strategie krajowe
 • strategie UE
turystyka:szlaki_turystyczne

Szlaki turystyczne

Międzynarodowy Szlak Pieszy E9

Trasa szlaku międzynarodowego E 9 w regionie gdańskim jest zatem następująca. Od Łeby do Żarnowca czerwonym szlakiem Nadmorskim Bałtyckim (51,4 km), następnie do Krokowej końcowym odcinkiem szlaku zielonego Puszczy Darżlubskiej (8,1 km). Tu szlak przechodzi na szlak Nadmorski Zatokowy i nim prowadzi przez 28,1 km do Władysławowa. Od Władysławowa do Pucka kolejny odcinek szlaku E9 stanowi żółty szlak Swarzewski (11,9 km), a po nim aż do Wejherowa szlak Krawędzią Kępy Puckiej (33,2 km). W Wejherowie międzynarodowa trasa Nadmorska przechodzi na czarny szlak Zagórskiej Strugi , by po 48,4 km w dolinie Kaczy zmienić kolor znaków na żółty szlaku Trójmiejskiego . Po 37,6 km obecności na tym szlaku międzynarodowa trasa dochodzi do Gdańska. W Gdańsku następuje niewielkie przerwanie ciągłości szlaku. Aby kontynuować wędrówkę nim należy autobusem komunikacji miejskiej (linia 122) dostać się z rejonu dworca PKS, gdzie dochodzi szlak żółty (a ściślej sprzed sąsiedniego dworca PKP), na wschodnie obrzeża miasta położone na tzw. Wyspie Sobieszewskiej konkretnie do Sobieszewa. Tu znajduje się końcowy w regionie gdańskim odcinek trasy E9 biegnący zielonym szlakiem Wyspy Sobieszewskiej (10,2 km).
Na terenie regionu gdańskiego międzynarodowy szlak nadmorski E9 liczy łącznie prawie 230 km.

Szlaki PTTK

Szlaki pozostałe

Turyści piesi od 1 maja do 30 września mogą zwiedzać Słowiński Park Narodowy, przemierzając po wyznaczonych szlakach turystycznych:
Szlaki główne

 • czerwony (północny, nadmorski), Łeba - Łącka Góra - Czołpino - Rowy, (ok. 40 km, w uciążliwym terenie, bez osiedli, miejsc noclegowych i wody pitnej)
 • żółty (południowy) Łeba - Kluki - Smołdzino - Gardna Wielka, (38 km, łatwy, ze świetnymi punktami widokowymi, atrakcjami przyrodniczymi, możliwością zwiedzenia Skansenu Słowińskiego w Klukach i Muzeum Przyrodniczego w Smołdzinie)

Szlaki łącznikowe

 • czarny - Gardna Wielka - jez. Gardno, ok. 5 km
 • czarny - Smołdziński Las - Czołpino, ok. 4 km
 • czarny - Smołdzino - jez. Dołgie Wielkie - plaża, 7 km

Szlaki spacerowe

 • zielony - Rowy - jez. Dołgie Małe - Rowy, ok.17 km
 • zielony - Łeba - Łącka Góra - Łeba, ok.20 km

Wycieczki piesze po Słowińskim Parku Narodowym

 • Szlak północny - nadmorski: Łeba - Rąbka - Łącka Góra - Czołpino - jez.Dołgie Wielkie - jez.Dołgie Małe - Rowy; znaki czerwone, ok. 40 km.
 • Szlak południowy: Łeba - Żarnowska - Gać - Izbica - Kluki - Smołdziński Las - Smołdzino - Gardna Wielka; znaki - żółte, ok.38 km

Wycieczki piesze do latarni morskiej Stilo

Wycieczki po Łebie

turystyka/szlaki_turystyczne.txt · ostatnio zmienione: 2008/12/29 13:53 przez Grzegorz Kleina