Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


zadania_gminy

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Poprzednia rewizja po obu stronach Poprzednia wersja
Nowa wersja
Poprzednia wersja
zadania_gminy [2017/11/06 12:55]
Grzegorz Kleina
— (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
-**Nowe akty prawne - opublikowane:​** 
  
-{{ :​prawo_wodne_-_nowe_obowiazki_do_wiki.pdf |ustawa z 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne}} 
- 
-{{ ::​ustawa_o_krajowym_zasobie_nieruchomosci_z_20.07.2017.pdf |ustawa z 20 lipca 2017 r. - Krajowy Zasób Nieruchomości}} 
- 
-{{ ::​ustawa_z_15_wrzesnia_2017_r._o_zmianie_ustawy_-_prawo_ochrony_srodowiska.pdf |Ustawa z dnia 15 wrzesnia 2017 r. o zmianie ustawy - prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw}} 
- 
-{{ ::​ustawa_z_15_wrzesnia_2017_r._o_zmianie_ustawy_-_prawo_o_ruchu_drogowym.pdf |Ustawa z dnia 15 września 2017 r. o zmianie ustawy - prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw}} 
- 
- 
-**Nowe akty prawne - przyjęte przez Sejm RP i skierowane do Senatu RP:** 
- 
-{{ ::​ustawa_z_27_pazdziernika_2017_r._o_zmianie_ustawy_o_zbiorowym_zaopatrzeniu_w_wode.pdf |Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Druk Sejmowy Nr 1905)}} 
- 
-{{ ::​ustawa_z_27_pazdziernika_2017_r._o_zmianie_ustawy_o_samorzadzie_gminnym.pdf |Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym (Druk Sejmowy Nr 1886)}} 
- 
-{{ ::​ustawa_z_27_pazdziernika_2017_r._o_podatkach_i_oplatach_lokalnych.pdf |Ustawa z dnia 27 października 2017 r. 
-o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Druk Sejmowy Nr 1877)}} 
- 
-{{ ::​ustawa_z_27_pazdziernika_2017_r._o_finansowaniu_zadan_oswiatowych.pdf |Ustawa z dnia 27 października 2017 r. 
-o finansowaniu zadań oświatowych (Druk Sejmowy Nr 1837)}} 
- 
-{{ ::​ustawa_z_27_pazdziernika_2017_r._o_zmianie_ustawy_-_ordynacja_podatkowa.pdf |Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy — Ordynacja podatkowa (Druk Sejmowy Nr 1836)}} 
- 
-{{ ::​ustawa_z_27_pazdziernika_2017_r._o_zmianie_ustawy_o_ewidencji_ludnosci.pdf |Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o ew idencji ludności (Druk Sejmowy Nr 1815)}} 
- 
-**Nowe akty prawne - w trakcie czytania** 
- 
-[[projekt ustawu o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad  
-zabytkami (Druk Sejmowy Nr 1977)]] 
- 
-[[projekt ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Druk Sejmowy nr 1965)]] 
- 
-[[projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia oraz niektórych 
-innych ustaw (Druk Sejmowy Nr 1814)]] 
- 
-[[Projekt ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz  
-niektórych innych ustaw]] 
zadania_gminy.1509969358.txt.gz · ostatnio zmienione: 2017/11/06 12:55 przez Grzegorz Kleina