Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


zakaz_uzywania_„lampionow_szczescia_w_poblizu_ladowisk_przyszpitalnych

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

zakaz_uzywania_„lampionow_szczescia_w_poblizu_ladowisk_przyszpitalnych [2018/08/01 10:44]
Grzegorz Kleina [Ta strona jeszcze nie istnieje]
zakaz_uzywania_„lampionow_szczescia_w_poblizu_ladowisk_przyszpitalnych [2018/08/01 10:44]
Grzegorz Kleina
Linia 3: Linia 3:
 Zgodnie z Art.93 ust.2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1183 z późn.zm.) lądowiska podlegają wpisowi do ewidencji lądowisk, prowadzonej przez Prezesa Urzędu, na wniosek zgłaszającego lądowisko posiadającego zgodę posiadacza nieruchomości,​ na której znajduje się lądowisko, po uzyskaniu pozytywnej opinii instytucji zapewniającej służby ruchu lotniczego i właściwej miejscowo gminy (wójta, burmistrza, prezydenta miasta). Zgodnie z Art.93 ust.2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1183 z późn.zm.) lądowiska podlegają wpisowi do ewidencji lądowisk, prowadzonej przez Prezesa Urzędu, na wniosek zgłaszającego lądowisko posiadającego zgodę posiadacza nieruchomości,​ na której znajduje się lądowisko, po uzyskaniu pozytywnej opinii instytucji zapewniającej służby ruchu lotniczego i właściwej miejscowo gminy (wójta, burmistrza, prezydenta miasta).
 Zasady zgłaszania i wykreślania lądowisk z ewidencji lądowisk określa Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 1 lipca 2013 r. w sprawie ewidencji lądowisk (Dz.U. z 2013 r. poz. 795). Zasady zgłaszania i wykreślania lądowisk z ewidencji lądowisk określa Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 1 lipca 2013 r. w sprawie ewidencji lądowisk (Dz.U. z 2013 r. poz. 795).
-Aktualna ewidencja lądowisk z dnia 16 lipca 2018 r. znajduje się pod adresemhttp://​www.ulc.gov.pl/​_download/​lotniska/​regulacje_europejskie/​Wykaz_ladowisk_cyw_16_07_2018.pdf.+Aktualna ewidencja lądowisk z dnia 16 lipca 2018 r. znajduje się pod adresem http://​www.ulc.gov.pl/​_download/​lotniska/​regulacje_europejskie/​Wykaz_ladowisk_cyw_16_07_2018.pdf.
 Zgodnie z § 2 ust.1 pkt 1 lit „b” Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. w sprawie użycia lasera lub światła z innych źródeł w strefach przestrzeni powietrznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1816) w przestrzeni powietrznej wykorzystywanej do żeglugi powietrznej określa się strefę, w których emitowanie lub powodowanie emisji światła lampionów i balonów z diodami LED obejmującą strefę obejmującą przestrzeń powietrzną w bezpośrednim otoczeniu lądowiska przyszpitalnego wpisanego do ewidencji lądowisk, o której mowa w art. 93 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze w promieniu 1.850 m (1 Mm) od punktu odniesienia lądowiska. Zgodnie z § 2 ust.1 pkt 1 lit „b” Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. w sprawie użycia lasera lub światła z innych źródeł w strefach przestrzeni powietrznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1816) w przestrzeni powietrznej wykorzystywanej do żeglugi powietrznej określa się strefę, w których emitowanie lub powodowanie emisji światła lampionów i balonów z diodami LED obejmującą strefę obejmującą przestrzeń powietrzną w bezpośrednim otoczeniu lądowiska przyszpitalnego wpisanego do ewidencji lądowisk, o której mowa w art. 93 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze w promieniu 1.850 m (1 Mm) od punktu odniesienia lądowiska.
  
zakaz_uzywania_„lampionow_szczescia_w_poblizu_ladowisk_przyszpitalnych.txt · ostatnio zmienione: 2018/08/01 10:44 przez Grzegorz Kleina