Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


zaklocanie_przetargu_publicznego

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Poprzednia rewizja po obu stronach Poprzednia wersja
zaklocanie_przetargu_publicznego [2019/06/13 09:08]
Grzegorz Kleina
zaklocanie_przetargu_publicznego [2019/06/13 09:24]
Grzegorz Kleina
Linia 1: Linia 1:
 **Zakłócanie przetargu publicznego** **Zakłócanie przetargu publicznego**
  
-Zgodnie z Art. 305 § 1 i 3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1600 z późn. zmianami) +Zgodnie z Art. 305 § 1 i 3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 Kodeks karny (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1600 z późn. zmianami) kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, udaremnia lub utrudnia przetarg publiczny albo wchodzi w porozumienie z inną osobą działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.Jeżeli pokrzywdzonym nie jest Skarb Państwa, ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 następuje na wniosek pokrzywdzonego.
-kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, udaremnia lub utrudnia przetarg publiczny albo wchodzi w porozumienie z inną osobą działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.Jeżeli pokrzywdzonym nie jest Skarb Państwa, ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 następuje na wniosek pokrzywdzonego.+
  
 W każdym przypadku tego typu zachowania muszą być podejmowane w celu działania na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany. Jak wskazał Sąd Najwyższy w swoim postanowieniu z 7 maja 2012 r. (V KK 402/11), wyrażenie „działając na szkodę" jest znamieniem skutku przestępstwa. Skutkiem tym nie musi być realna szkoda majątkowa, do której dochodzi w rezultacie rozstrzygnięcia przetargu, lecz już samo wywołanie zagrożenia dla prawnie chronionych interesów majątkowych właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany, wypełnia znamiona tego przestępstwa. W każdym przypadku tego typu zachowania muszą być podejmowane w celu działania na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany. Jak wskazał Sąd Najwyższy w swoim postanowieniu z 7 maja 2012 r. (V KK 402/11), wyrażenie „działając na szkodę" jest znamieniem skutku przestępstwa. Skutkiem tym nie musi być realna szkoda majątkowa, do której dochodzi w rezultacie rozstrzygnięcia przetargu, lecz już samo wywołanie zagrożenia dla prawnie chronionych interesów majątkowych właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany, wypełnia znamiona tego przestępstwa.
zaklocanie_przetargu_publicznego.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/13 09:24 przez Grzegorz Kleina