Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


zasady_postepowania_podczas_interwencji_prowadzonych_w_zwiazku_ze_zgloszeniem_wystapienia_zagrozen_od_rojow_lub_gniazd_owadow_blonkoskrzydlych

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Poprzednia rewizja po obu stronach Poprzednia wersja
zasady_postepowania_podczas_interwencji_prowadzonych_w_zwiazku_ze_zgloszeniem_wystapienia_zagrozen_od_rojow_lub_gniazd_owadow_blonkoskrzydlych [2018/08/20 13:38]
Grzegorz Kleina
zasady_postepowania_podczas_interwencji_prowadzonych_w_zwiazku_ze_zgloszeniem_wystapienia_zagrozen_od_rojow_lub_gniazd_owadow_blonkoskrzydlych [2018/08/20 13:53] (aktualna)
Grzegorz Kleina
Linia 20: Linia 20:
 -  zapobieganie bezdomności zwierząt i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych gmin (art.11 ust.1). -  zapobieganie bezdomności zwierząt i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych gmin (art.11 ust.1).
  
-Zgodnie z Uchwałą ​Nr XXXVII/ 23/2018 Rady Gminy Wicko z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wicko zadania związane ​zapewnieniem ​opieki ​bezdomnym ​zwierzętom domowym, z terenu gminy Wicko realizują+Zarówno w Uchwale ​Nr XXXVII/ 23/2018 Rady Gminy Wicko z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wicko jak i Uchwale Nr XXXVI/​433/​2018 Rady Miejskiej w Łebie  
-1) schronisko ​działające zgodnie ze statutem jednostki ​(wskazano ​Schronisko dla Bezdomnych +dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu ​opieki ​nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Łeby w 2018 roku wskazano to samo schronisko ​dla zwierzą(Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Dąbrówce, Dąbrówka Młyn 30, 84-242 Luzino). 
-Zwierząt w Dąbrówce, Dąbrówka Młyn 30, 84-242 Luzino ​, z którym Gmina zawarła umowę); + 
-2)Urząd Gminy w Wicku, działający zgodnie z wewnętrznym regulaminem organizacyjnym,​ +Schronisko zapewnienia opiekę bezdomnym ​zwierzętom domowym **odpowiednio** ​terenu każdej z gmin. 
-3) organizacje pozarządowe zajmujące się statutowo ochroną ​zwierząt we współpracy ​+ 
-Urzędem Gminy Wicko+Gmina nie ma podstaw prawnych do finansowania zdarzeń ​które maja miejsce na terenie gminy sąsiedniej. 
-4) placówki oświatowe zgodnie ​ze statutami jednostek.+Oddając zwierzę znalezione na terenie sasiedniej gminy do schroniska wykonuje tą czynność bez podstawy prawnej i niezgodnie z umową zawarta ​ze schroniskiem 
 + 
 + 
  
  
zasady_postepowania_podczas_interwencji_prowadzonych_w_zwiazku_ze_zgloszeniem_wystapienia_zagrozen_od_rojow_lub_gniazd_owadow_blonkoskrzydlych.txt · ostatnio zmienione: 2018/08/20 13:53 przez Grzegorz Kleina