Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


jak_gmina_nie_powinna_dac_sie_wykorzystywac

Cóż może zrobić gmina gdy sąsiad korzysta z jej zasobów bez współuczestniczenia w kosztach i bynajmniej nie ma najmniejszej chąci zawrzeć w tej sprawie umowy/porozumienia np. w oparciu o Art.74 ustawy o samorzadzie gminnym?

W przypadku gdy stosownej umowy nie ma, można skorzystać z instytucji prawa cywilnego. Nasuwa się tu możliwość zastosowania uregulowań zawartych w art. 752 i nast. k.c. (prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia), bądź art. 405 i nast. k.c. (bezpodstawne wzbogacenie). W każdym wypadku wiązać to należy z obowiązkami jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wynikającym m.in. z treści art. 7 ustawy o samorządzie gminnym, które zaliczone zostały do zadań użyteczności publicznej gminy (art. 9 ust. 4 ustawy). Skoro obowiązki te przejmuje w jakimś zakresie inna gmina, to uzasadnione staje się przyznanie jej prawa do zwrotu kosztów przez nią poniesionych.

Wydaje się, że wszczynanie postępowań sądowych nie jest najlepszym rozwiązaniem, bo skłóca ze sobą samorządy gminne.

jak_gmina_nie_powinna_dac_sie_wykorzystywac.txt · ostatnio zmienione: 2016/04/13 15:16 przez Grzegorz Kleina