Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


petycje_gminy_w_sprawie_zmian_legislacyjnych

PETYCJE DOTYCZĄCE ZMIAN LEGISLACYJNYCH KIEROWANE PRZEZ BURMISTRZA I PODLEGŁE SŁUŻBY

L.p. Przedmiot petycji Adresat/Sposób przekazania Efekt
1. Proponowane zmiany ustawy o ochronie przyrody w związku z masowymi wycinkami drzew po 1 stycznia 2017 r. wniosek dotyczył w szczególności wprowadzenia mechanizmu sprzeciwu do zgłoszenia wycinki drzew nie przewidzianego w projekcie zmiany ustawy. Pan Poseł Wojciech Skurkiewicz Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość / mail z dnia 07-03-2017 r. Z dniem 17 czerwca 2017 wprowadzono m.in. art.83f ust.8 ustawy o ochronie przyrody w brzmieniu „Po dokonaniu oględzin organ, o którym mowa w art. 83a ust. 1, w terminie 14 dni od dnia oględzin może, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw. Usunięcie drzewa może nastąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie”.
2. Usunięcie z ustawy o drogach publicznych przepisów dotyczących udostępniania pasa drogowego w drodze decyzji administracyjnej. Udostępnianie pasa drogowego powinno następować na podstawie ogólnych przepisów ustaw – k.c. i ustawy o gospodarce nieruchomościami.Proponuje się równocześnie zmianę w przepisach wykonawczych do ustawy – kodeks postepowania w sprawach o wykroczenia. Związek Miast Polskich , Biuro Senatorskie , Kazimierz Kleina /maile z dn. 23.07.2014 r., 24.07.2017 r.,31.07.2014 r. petycja_-_zmiana_ustawy_o_drogach_publicznych.pdfBrak
petycje_gminy_w_sprawie_zmian_legislacyjnych.txt · ostatnio zmienione: 2017/07/12 13:46 przez Grzegorz Kleina