Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


zmiany_w_prawie_-_nowe_obowiazki_gminy

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Poprzednia rewizja po obu stronach Poprzednia wersja
zmiany_w_prawie_-_nowe_obowiazki_gminy [2017/08/08 12:41]
Grzegorz Kleina
zmiany_w_prawie_-_nowe_obowiazki_gminy [2017/08/08 12:42] (aktualna)
Grzegorz Kleina
Linia 6: Linia 6:
 2. W ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie **ustawy o gospodarce nieruchomościami** oraz niektórych innych ustaw (uchwalonej na posiedzeniu nr 46 Sejmu RP dnia 20-07-2017 i podpisanej przez Prezydenta RP 1 sierpnia 2017 r.) pojawiła się "​ciekawa"​ zmiana. Zmieniono treść art.37 ust.3 ustawy dotyczącego uprawnienia odpowiednich organów do zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu. Zdanie drugie z poprzedniej wersji przepisu przeniesiono do nowego ust.3a o treści: 2. W ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie **ustawy o gospodarce nieruchomościami** oraz niektórych innych ustaw (uchwalonej na posiedzeniu nr 46 Sejmu RP dnia 20-07-2017 i podpisanej przez Prezydenta RP 1 sierpnia 2017 r.) pojawiła się "​ciekawa"​ zmiana. Zmieniono treść art.37 ust.3 ustawy dotyczącego uprawnienia odpowiednich organów do zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu. Zdanie drugie z poprzedniej wersji przepisu przeniesiono do nowego ust.3a o treści:
 "​3a. ​ Przepis ​ ust.  3  stosuje ​ się  odpowiednio ​ w  odniesieniu ​ do nieruchomości:​ "​3a. ​ Przepis ​ ust.  3  stosuje ​ się  odpowiednio ​ w  odniesieniu ​ do nieruchomości:​
-1) oddanych w dzierżawę albo użytkowanie,​ jeżeli o nabycie nieruchomości ubiega ​ się  osoba, ​ która ​ dzierżawi ​ albo  użytkuje ​ nieruchomość nieprzerwanie przez okres co najmniej 10 lat, a nieruchomość została zabudowana na podstawie zezwolenia na budowę **lub zabudowa została zalegalizowana ​ zgodnie ​ z  procedurami ​ przewidzianymi ​ w  odrębnych przepisach**+1) oddanych w dzierżawę albo użytkowanie,​ jeżeli o nabycie nieruchomości ubiega ​ się  osoba, ​ która ​ dzierżawi ​ albo  użytkuje ​ nieruchomość nieprzerwanie przez okres co najmniej 10 lat, a nieruchomość została zabudowana na podstawie zezwolenia na budowę **lub zabudowa została zalegalizowana ​ zgodnie ​ z  procedurami ​ przewidzianymi ​ w  odrębnych przepisach**
-2) w stosunku do których **wygasło użytkowanie wieczyste na skutek upływu okresu ​ ustalonego ​ w  umowie ​ lub  decyzji ​ administracyjnej**, ​ jeżeli ​ o nabycie nieruchomości ubiega się dotychczasowy użytkownik wieczysty nieruchomości albo jego spadkobierca."​.+
 <note important>​Oznacza to ,że szczególne warunki nabycia nieruchomości otrzymują osoby które dopuściły się samowoli budowlanej</​note> ​ <note important>​Oznacza to ,że szczególne warunki nabycia nieruchomości otrzymują osoby które dopuściły się samowoli budowlanej</​note> ​
 +2) w stosunku do których **wygasło użytkowanie wieczyste na skutek upływu okresu ​ ustalonego ​ w  umowie ​ lub  decyzji ​ administracyjnej**, ​ jeżeli ​ o nabycie nieruchomości ubiega się dotychczasowy użytkownik wieczysty nieruchomości albo jego spadkobierca."​.
 +
  
 ---- ----
zmiany_w_prawie_-_nowe_obowiazki_gminy.txt · ostatnio zmienione: 2017/08/08 12:42 przez Grzegorz Kleina