Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


zmiany_w_prawie_-_nowe_obowiazki_gminy

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Poprzednia rewizja po obu stronach Poprzednia wersja
zmiany_w_prawie_-_nowe_obowiazki_gminy [2017/08/08 12:41]
Grzegorz Kleina
zmiany_w_prawie_-_nowe_obowiazki_gminy [2017/08/08 12:42] (aktualna)
Grzegorz Kleina
Linia 6: Linia 6:
 2. W ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie **ustawy o gospodarce nieruchomościami** oraz niektórych innych ustaw (uchwalonej na posiedzeniu nr 46 Sejmu RP dnia 20-07-2017 i podpisanej przez Prezydenta RP 1 sierpnia 2017 r.) pojawiła się "ciekawa" zmiana. Zmieniono treść art.37 ust.3 ustawy dotyczącego uprawnienia odpowiednich organów do zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu. Zdanie drugie z poprzedniej wersji przepisu przeniesiono do nowego ust.3a o treści: 2. W ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie **ustawy o gospodarce nieruchomościami** oraz niektórych innych ustaw (uchwalonej na posiedzeniu nr 46 Sejmu RP dnia 20-07-2017 i podpisanej przez Prezydenta RP 1 sierpnia 2017 r.) pojawiła się "ciekawa" zmiana. Zmieniono treść art.37 ust.3 ustawy dotyczącego uprawnienia odpowiednich organów do zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu. Zdanie drugie z poprzedniej wersji przepisu przeniesiono do nowego ust.3a o treści:
 "3a.  Przepis  ust.  3  stosuje  się  odpowiednio  w  odniesieniu  do nieruchomości: "3a.  Przepis  ust.  3  stosuje  się  odpowiednio  w  odniesieniu  do nieruchomości:
-1) oddanych w dzierżawę albo użytkowanie, jeżeli o nabycie nieruchomości ubiega  się  osoba,  która  dzierżawi  albo  użytkuje  nieruchomość nieprzerwanie przez okres co najmniej 10 lat, a nieruchomość została zabudowana na podstawie zezwolenia na budowę **lub zabudowa została zalegalizowana  zgodnie  z  procedurami  przewidzianymi  w  odrębnych przepisach**+1) oddanych w dzierżawę albo użytkowanie, jeżeli o nabycie nieruchomości ubiega  się  osoba,  która  dzierżawi  albo  użytkuje  nieruchomość nieprzerwanie przez okres co najmniej 10 lat, a nieruchomość została zabudowana na podstawie zezwolenia na budowę **lub zabudowa została zalegalizowana  zgodnie  z  procedurami  przewidzianymi  w  odrębnych przepisach**
-2) w stosunku do których **wygasło użytkowanie wieczyste na skutek upływu okresu  ustalonego  w  umowie  lub  decyzji  administracyjnej**,  jeżeli  o nabycie nieruchomości ubiega się dotychczasowy użytkownik wieczysty nieruchomości albo jego spadkobierca.".+
 <note important>Oznacza to ,że szczególne warunki nabycia nieruchomości otrzymują osoby które dopuściły się samowoli budowlanej</note>  <note important>Oznacza to ,że szczególne warunki nabycia nieruchomości otrzymują osoby które dopuściły się samowoli budowlanej</note> 
 +2) w stosunku do których **wygasło użytkowanie wieczyste na skutek upływu okresu  ustalonego  w  umowie  lub  decyzji  administracyjnej**,  jeżeli  o nabycie nieruchomości ubiega się dotychczasowy użytkownik wieczysty nieruchomości albo jego spadkobierca.".
 +
  
 ---- ----
zmiany_w_prawie_-_nowe_obowiazki_gminy.txt · ostatnio zmienione: 2017/08/08 12:42 przez Grzegorz Kleina