Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


Pasek boczny

Herb Miasta Łeby

  • Nazewnictwo obiektów geograficznych znajdujących się na terenie miasta
  • położenie,
  • powierzchnia,
  • liczba mieszkańców,
  • ruch naturalny ludności,
  • saldo migracji,
  • Statut Gminy Miejskiej Łeba.
  • warunki meteorologiczne,
  • zasoby wodne,
  • stan sanitarny kąpieliska morskiego,
  • źródła zanieczyszczeń wód powierzchniowych i oczyszczanie ścieków,
  • jakość powietrza atmosferycznego,
  • klimat akustyczny,
  • promieniowanie elektromagnetyczne,
  • prawo ochrony środowiska w gminie.
  • waloryzacja przyrodnicza i inne opracowania
  • stan ochrony przyrody i krajobrazu,
  • Słowiński Park Narodowy,
  • rezerwat „Mierzeja Sarbska”,
  • obszary „Natura 2000”,
  • ochrona wybrzeża.
  • studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
  • plany miejscowe,
  • studium programowo-przestrzenne uzdrowiska Łeba,
  • inne opracowania do celów planistycznych.
  • stan rozwoju układu telekomunikacyjnego,
  • stan rozwoju układu komunikacyjnego,
  • stan rozwoju sieci energetycznych,
  • stan zaopatrzenia w gaz,
  • stan rozwoju sieci wodociągowo - kanalizacyjnej,
  • sposób odprowadzenia i oczyszczania ścieków,
  • sposób rozwiązywania problemu odpadów.
  • bogactwa naturalne,
  • turystyka,
  • rybołówstwo,
  • przemysł,
  • handel i usługi,
  • komunikacja,
  • rolnictwo,
  • leśnictwo,
  • rynek pracy i struktura zatrudnienia.
  • instytucje oświaty i wychowania,
  • instytucje kulturalne,
  • rozrywka,
  • sport i rekreacja,
  • ochrona zdrowia,
  • bezpieczeństwo publiczne,
  • organizacje pozarządowe,
  • zasoby mieszkaniowe
 • strategie rozwoju gminy
 • strategie rozwoju powiatu
 • strategie wojewódzkie
 • strategie krajowe
 • strategie UE
historia:leba_w_sztuce

KUHFUSS Paul, 1883-1960

Invalid Link
Invalid Link
Straßenecke in Leba, 1931
Invalid Link
Invalid Link

ZUCHORS Walter

Invalid Link

PECHSTEIN Hermann Max, 1881-1955

Invalid Link
Invalid Link
Früher Morgen (Early Morning), Leba„ (1922)
Invalid Link
Häuser Mit Gärten in Leba 1921/1922
Invalid Link
Fishing Boats in Afternoon Sun (1921)
Invalid Link
Kutterhafen Leba (1922)
Invalid Link
Drei boote (Leba, 1922)
Invalid Link
Fishenkutter in Leba (1933)
Invalid Link
Fischerkutter im hafen (1933)
Invalid Link
Kutter im Hafen von Leba (1933)
Invalid Link
Bruecke am Fluss
Invalid Link
Fisher auf Leba (1935)
Invalid Link
Abend
Invalid Link
Bauernhuser mit Getreidefeld in Leba (Farmhouses with Wheat Field in Leba) (1922)
Invalid Link
Dorfstrasse in Leba (1922)
Invalid Link
Dorfstrasse Im Frühling
Invalid Link
Hafen von Leba (1922)
Invalid Link
Kastanienbaum (Chestnut Trees) (1922)

SCHMIDT-ROTTLUFF Karl, 1884-1976

Invalid Link
Lontzkedune (1939)
Invalid Link
Bauernhof in Rumbke am Lebasee (1939)
Invalid Link
Segelflughafen Lontzke-Dune (1935)
Invalid Link
Lebasee mit Lontzkedune (1930)
Invalid Link
FLUßLANDSCHAFT MIT BRÜCKE (1934/1935)
Invalid Link
Leba (1930/1940)
Invalid Link
Boote am Lebasee (1939)
Invalid Link
„Düne“ (Hohe Düne bei Leba) (1934)
Invalid Link
Dorfstraße (1940/1945)
Invalid Link
DÜNEN II (1930/1940)

CYBIS Jan, 1897-1972

Invalid Link
Łeba, 1968
historia/leba_w_sztuce.txt · ostatnio zmienione: 2016/12/08 11:56 przez Radosław Czyżewski