Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


obowiazek_informowania_inwestora_o_bledach_w_dokumentacji_projektowej

Obowiązek informowania inwestora o błędach w dokumentacji projektowej

Z brzmienia art. 651 KC nie sposób wyprowadzić wniosku, iż wykonawca ma obowiązek dokonywać w każdym przypadku szczegółowego sprawdzenia dostarczonego projektu w celu wykrycia jego ewentualnych wad. Wykonawca robót budowlanych nie musi bowiem dysponować specjalistyczną wiedzą z zakresu projektowania. Musi jedynie umieć odczytać projekt i realizować inwestycję zgodnie z tym projektem oraz zasadami sztuki budowlanej. Obowiązek nałożony na wykonawcę przez art. 651 KC należy rozumieć w ten sposób, że musi on niezwłocznie zawiadomić inwestora o niemożliwości realizacji inwestycji na podstawie otrzymanego projektu lub też o tym, że realizacja dostarczonego projektu spowoduje powstanie obiektu wadliwego. W tym ostatnim przypadku chodzi jednak tylko o sytuacje, w których stwierdzenie nieprawidłowości dostarczonej dokumentacji nie wymaga specjalistycznej wiedzy z zakresu projektowania.

wyrok SA Warszawa z dnia 24-01-2018 Sygnatura akt.VII AGa 53/18

obowiazek_informowania_inwestora_o_bledach_w_dokumentacji_projektowej.txt · ostatnio zmienione: 2019/07/05 12:29 przez Grzegorz Kleina